Imali mboleko yexesha elide nexesha elifutshane kususela ngomnyaka ka 1977

Fumena imali mboleko ngemiqathango elula yokuhlawub fikelela kwinyanga ezintandathu

Sibeka iimfuno zakho zemali phambili

Ufuna imali ngokikhawulezileyo siyazingca sithembekile sinobuhlobo sikwishishini ngaphequ kwamashumi amabini

Sitsalele umnxeba ukufeka isicelo lula okanye sindwendwele kwizakhiwo zethu

#Label

Ngubani ke onokwenza isicelo semali mboleko nathi

Kufuneka ube ngumntu osebenza isigxina ixesha elingane. Nyenga ezintandathu
Umrholo wakho kufeneleke uhlawulwe kwibhangi yakho nokuba yiyiphi ibhangi
Kufuze ufmane emrholaofikelela kumawaka amathathu anamakhulu amahlanu
Sikwazi ukubolekaabantu abangabahlali balapha emzantsi afrika
Oyena mntu unelungelo lokuboleka imali f=kufanele abe neminyaka elishumi elinesibhoza nangaphezulu

Zeziphi incukaca ozidingayo ukufaka isicelo semali

Kufanele ubenesazisi esisemthethweni samzamtsi afrika
Ingxelo yenyanga ezintathu ezivela kumqeshi wakho
Ingxelo yenyanga ezintathu ezivela kwibhangi yakho

Kungokuba kutheni uconga thina nje?

Siyafikeleleka

Amaxabiso enzala yethu ayafikeleleka aphantsi

Umgangatho wethu uphezulu

Sisebenza ngokukhanla nozingca ukufezekisa iimfuno sakho

Ingcebiso mayelana nathi

Sisebenza ngokuzingca kwaye sikuluhlu lwemali

Sithembekile

Faka isicelo sakho ngobuxhaka xhaka balemihla okanye ngomnxeba okanye usityelele kumasebe ethu kukuwe ukuzikhethela

Sibolekisa kufikelela kwizigidi ezintathu nangaphezulu

Imalimboleko esiyinika aba xhasi bethu

9427 +

Abaxhasi abonwabileyo

24

Iminyaka yobucule kwishishini

Abaxhasi bethu bathi

Penatibus eros congue aliquet lectus in imperdiet vel mattis sed enim enim pulvinar posuere augue duis lorem lectus at facilisi in nibh at quam in justo, sit auctor morbi eget aliquam lorem gravida fringilla pretium vestibulum mauris.

John Allison

CEO of Manufacture Company

Erat elit et, amet eget morbi enim, potenti urna, blandit tincidunt faucibus eu diam tincidunt interdum pharetra et diam viverra lacinia integer quam iaculis facilisis viverra quam leo proin semper aenean morbi fames integer vitae ipsum.

Alicia Potter

Graphic Designer

Neque amet at sit elementum et proin lacus vestibulum amet bibendum purus dolor turpis platea sodales senectus purus donec elit molestie scelerisque amet nullam tincidunt arcu odio enim ut nunc vel, tristique dictumst adipiscing elit ultrices.

Edward B. Suarez

Song Writer

Bafuna ukuqubekela

Sitsalele umnxeba kule nombolo 051 004 0097 okanye usebenzise ubukhaka xhaka bale mihla ukwenza isicelo sakho semali – mboleko ngokukhawu lezileyo

Scroll to Top